Ketvirtoji pramonės revoliucija siejama su gamybos efektyvumu, sąnaudų mažinimu, supaprastintais darbo jėgos reikalavimais ir verslo modelių pritaikymu. Tačiau ją lydi socialiniai, ekonominiai ir organizaciniai iššūkiai, tokie kaip pajamų nelygybė, visuomenės požiūris į darbo vietų kokybę ir trūkumą, teisiniai klausimai ir duomenų saugumas.

Vykdant mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą (MTI) pagal šį programos „Europos horizontas“ kvietimą bus tiriamas socialinių ir ekonominių veiksnių poveikis, kurį darbo rinkoms ir verslo modeliams sukelia naujos griaunamosios technologijos (dirbtinis intelektas ir mašininis mokymasis, blokų grandinė, didieji duomenys, daiktų internetas, 5G ir t. t.), robotizacija ir skaitmeninimas. Jų metu bus tiriamos inovatyvios metodikos iš naujo apibrėžiant darbo veiklą ir automatizuojamas užduotis, taip pat atliekant istorinį palyginimą su ankstesnėmis pramonės revoliucijomis, įskaitant kultūrinę, etinę ir regioninę perspektyvas, derinant socialinių ir humanitarinių mokslų (SSH) disciplinų priemones su pramonės lyderių (didelių įmonių, MVĮ, regioninių ekosistemų) ir socialinių partnerių įžvalgomis.

Reikėtų išnagrinėti keletą aspektų: darbo pobūdį ir įgūdžius, įskaitant covid-19 protrūkio sukeltą poveikį, darbo našumą, užimtumą ir judumą, kokybę ir naujas darbo formas, verslo vertės grandines, valdymo ir organizacinius modelius, lyčių aspektus, darbo vietos ir socialines bei demografines charakteristikas, teritorines struktūras.

Pasiūlymuose bus visapusiškai įvertinta, kaip nauda pasiskirsto visuose sektoriuose, ir, atsižvelgiant į panašius šiuo metu vykdomus tyrimus (pvz., EBPO, Cedefop ir kt.), taip pat į nacionalines „Pramonė 5.0“ iniciatyvas, bus prognozuojamos numatomos dominuojančios darbo vietų tendencijos, nustatomos naujos profesijos ir numatomi būsimi įgūdžių poreikiai bei pokyčiai pagal pramonės šakas, taip pat gerinamas kritinis supratimas apie tuos, kurie negali būti automatizuoti (kūrybiškumas, socialinis intelektas, problemų sprendimas ir kt.).

Be to, bus nustatytos savitos mokymosi trajektorijos ir mokymosi būdai tiek STEM, tiek minkštiesiems įgūdžiams, įskaitant jungtines viešojo ir privačiojo sektorių mokymosi ekosistemas ir mokymosi bendradarbiaujant metodus ir (arba) priemones. Bus sukurtos įgūdžių taksonomijos, kad būtų galima stebėti paklausos pokyčius, kuriuos nuolat kelia technologinė pažanga, taip prisidedant prie nenumatytų įgūdžių spragų ir nedarbo plitimo panaikinimo.

Šiai temai reikia veiksmingo SSH disciplinų indėlio ir SSH ekspertų, institucijų dalyvavimo, taip pat atitinkamų SSH ekspertų įtraukimo, kad būtų pasiektas prasmingas ir reikšmingas poveikis, didinantis susijusios mokslinių tyrimų veiklos poveikį visuomenei.

Paraiškas galima teikti iki 2021 m. spalio 21 d. 17:00 val. Briuselio laiku.

Finansavimo informacija

Financing condition

Tikimasi, kad veikla bus pradėta nuo 4 technologinės parengties lygio TPL) ir iki projekto pabaigos pasieks 6 TPL.

Form of funding
Dotacija
Digital technology / specialisation
Software
Digital skills
Target audience
Digital skills for the labour force.
Digital skill level
Basic
Intermediate
Advanced
Geographic scope
Europos sąjunga
Type of initiative
EU institutional initiative
Industry - field of education and training
Generic programmes and qualifications not further defined