Šiuo kvietimu dalyvauti konkurse siekiama sukurti skaitmeninės transformacijos spartinimo priemonę (DTA), kuri padės Europos skaitmeninių inovacijų centrų (EDIH) tinklui ir galiausiai paspartins Europos ekonomikos skaitmeninę transformaciją.

Pagrindiniai DTA tikslai bus teikti šias paslaugas:

  • bendruomenės kūrimas ir mokymas, įskaitant rekomendacijas centrams, mokymo paslaugų ir medžiagos teikimą, bendruomenės kūrimo renginius;
  • ryšys su atitinkamomis iniciatyvomis, suteikiant suinteresuotiems EDI centrams galimybę dalyvauti atitinkamose regioninėse, nacionalinėse ir Europos iniciatyvose;
  • poveikio vertinimas ir veiksmų planas: EDIH nustatytų pagrindinių veiklos rodiklių (KPI) rinkimas ir analizė;
  • dalyvavimas internete, išorinė komunikacija, priemonės ir parama;
  • interaktyvaus Europos skaitmeninių inovacijų centrų ir kitų skaitmeninių pajėgumų, finansuojamų pagal programą „Skaitmeninė Europa“, katalogo tvarkymas.

Galutinis paraiškų pateikimo terminas: 2022 m. kovo 22 d.

Perkančioji organizacija: Europos Komisija, Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas (CNECT).

Konkurso nuorodos numeris: CNECT/2021/OP/0004.

Šiuo kvietimu susidomėję ekonominės veiklos vykdytojai kviečiami susipažinti su išsamesne informacija ir pateikti pasiūlymą per elektroninę paraiškų teikimo sistemą (e-Submission), kurią galima rasti TED e. konkursų svetainėje.

Finansavimo informacija

Form of funding
Dotacija
Digital technology / specialisation
Artificial Intelligence
Cybersecurity
Internet of Things
Big Data
Blockchain
Robotics
High Performance Computing
Machine Learning
Cloud Computing
Software
Digital skills
Target audience
Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital skill level
Intermediate
Geographic scope
Europos sąjunga
Type of initiative
EU institutional initiative
Industry - field of education and training
Personal skills and development
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)