-
Pavadinimas ir praktinė informacija apie internetinį seminarą mėlyname fone

2019 m. "HolonIQ" pasaulinės vadovų grupės tyrime švietimas buvo įvardytas kaip akivaizdžiai matoma dirbtinio intelekto taikymo sritis, galinti pagerinti prieigą, sumažinti išlaidas ir paspartinti mokymosi rezultatus.

Per pastaruosius kelerius metus labai patobulėjus dirbtinio intelekto galimybėms ir plačiau suvokus jo taikymą bei galimybes, dirbtinis intelektas tapo pagrindiniu universitetų diskusijų klausimu - nuo akademinio sąžiningumo iki vertinimo ir grįžtamojo ryšio, studentų paramos ir konsultavimo, rinkodaros ir daugelio kitų mokymosi patirties aspektų. Šiame nemokamame internetiniame seminare dalijamasi naujausiais duomenimis, gautais atlikus "HolonIQ" tarpsektorines apklausas apie dirbtinio intelekto taikymą, ir nagrinėjamos kai kurios pasekmės bei galimos ateities perspektyvos aukštajam mokslui.

 

Įvykio detalės

Author
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/7575
Target language
English
Industry - field of education and training
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)
Target audience
Digital skills in education.
Digital skill level
Intermediate
Advanced
Digital expert
Type of initiative
International initiative
Digital technology / specialisation
Artificial Intelligence
Machine Learning
Geographic scope
Europos sąjunga
Ne ES
Event setting
Virtual Live
Event organizer