Paskelbtas 4-asis kvietimas teikti paraiškas pagal Skaitmeninės Europos programą (DIGITAL)! Susipažinkite su naujuoju kvietimu teikti pasiūlymus pagal 2023–2024 m. darbo programą, skirtu remti išplėstinius aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius, ir teikite paraiškas nuo gegužės 11 d.

Neseniai Europos Komisijos priimtoje naujojoje 2023–2024 m. darbo programoje buvo paskirta 99,5 mln. EUR ES ypatingos svarbos skaitmeniniams pajėgumams stiprinti, daugiausia dėmesio skiriant tokioms pagrindinėms sritims kaip klimato ir aplinkos apsaugos technologijos, duomenys, dirbtinis intelektas, debesija, kibernetinis saugumas, išplėstiniai skaitmeniniai įgūdžiai ir jų diegimas siekiant kuo geriau panaudoti šias technologijas.

Visų pirma, siekiant įveikti didelį sektoriaus specialistų, naudojančių pažangias skaitmenines technologijas, ir IRT specialistų trūkumą, būtina padidinti skaičių studentų, kurie rinktųsi studijuoti gamtos mokslus, technologijas, inžineriją ir matematiką (MTIM) ir IRT, ypatingą dėmesį skiriant mergaitėms ir moterims, kurių skaičius skaitmeninėje srityje yra labai mažas. Be to, IRT ir ypač puslaidininkių dalykus pasirenkančių studentų dalis yra per maža, kad patenkintų darbo rinkos poreikius.

Nauji kvietimai remti aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius

Dėl šios priežasties paskelbti du nauji kvietimai remti aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius, daugiausia dėmesio skiriant sektoriaus specialistų, naudojančių pažangias skaitmenines technologijas, ir IRT specialistų, ypač mergaičių, moterų trūkumui įveikti ir puslaidininkių studijoms skatinti.

  • Pirmuoju kvietimu siekiama stiprinti jaunų besimokančiųjų (visų pirma mergaičių) skaitmeninius įgūdžius: šio kvietimo tikslas – išbandyti veiksmus, kuriais siekiama padidinti studentų, siekiančių skaitmeninių studijų ir karjeros, skaičių, ypatingą dėmesį skiriant mergaičių dalyvavimo didinimui. Pagal šį kvietimą bus remiami bendri pirmaujančių techninių aukštojo mokslo institucijų, įmonių ir mokyklų veiksmai siekiant skatinti skaitmenines studijas.
  • Antruoju kvietimu siekiama stiprinti puslaidininkių įgūdžius: pagrindinis šio kvietimo tikslas – apibrėžti profesinio mokymo centrų sistemą ir sukurti Europos puslaidininkių įgūdžių akademiją: Europos aukštojo mokslo institucijų ir atitinkamų pramonės šakų, įskaitant startuolius ir mikroelektronikos srities MVĮ, tinklą, skirtą puslaidininkių specialistų trūkumo problemai spręsti.

Daugiau informacijos apie naujus kvietimus teikti paraiškas rasite Europos Sąjungos Finansavimo ir konkursų portale.

Informacinė diena – 2023 m. birželio 2 d. Susipažinkite su renginio metu pateiktos pagrindinėmis skaidrėmis ir įrašu „DigitalEU Youtube“ kanale.   

Paraiškas bus galima teikti nuo 2023 m. gegužės 11 d. iki 2023 m. rugsėjo 26 d. 17.00 val. Briuselio laiku.

News details

Author
https://digital-skills-jobs.europa.eu/node/8227
Digital technology / specialisation
Artificial Intelligence
Big Data
Cloud Computing
Microelectronics
Digital skills
Digital skill level
Advanced
Type of initiative
EU institutional initiative