Bendroji programa "Europos horizontas" (HORIZON) paskelbė atvirą kvietimą teikti paraiškas moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Tikimasi, kad pagal šį kvietimą finansuojami projektai padės spręsti technologinius uždavinius, susijusius su dirbtiniu intelektu (DI), našiaisiais kompiuteriais (HPC), didžiųjų duomenų apdorojimu ir valdymu.

Visų pirma pareiškėjų prašoma spręsti vieną iš šių uždavinių.

  • Kurti naujus ir novatoriškus produktus ir paslaugas, atsižvelgiant į pramonės ir naudotojų reikalavimus, daugiausia dėmesio skiriant programos „Copernicus“ duomenų ištekliams ir paslaugų produktams, didinti duomenų kiekį „Copernicus“ archyvuose.
  • Kurti naujus, įgalinančius, kintamo masto veiklos sprendimus ir technologijas, kad būtų gerinami programos „Copernicus“ vertės grandinės pajėgumai, veiklos rezultatai, remiama infrastruktūra:  nuo prieigos prie duomenų ir informacijos, jų aptikimo, integracijos su kitais duomenų šaltiniais ir analizės, - iki pateikimo ir taikomųjų programų.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite papspaudę šią nuorodą.

Finansavimas:

  • Turimas kvietimo teikti pasiūlymus biudžetas – 9 600 000 EUR.
  • Didžiausia kiekvienai paraiškai skiriama dotacijos suma yra 3 000 000 EUR.

Galutinis pateikimo terminas: 2023 m. kovo 2 d. 17.00 val. Briuselio laiku

Opportunity Details

Form of funding
Dotacija
Digital technology / specialisation
Artificial Intelligence
Big Data
High Performance Computing
Target audience
Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Digital skill level
Digital expert
Geographic scope
Europos sąjunga
Type of initiative
International initiative
Industry - field of education and training
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Information and Communication Technologies (ICTs)