Atviras kvietimas teikti paraiškas projektams, kuriuose dideliu mastu naudojami „Copernicus“ duomenys dirbtinio intelekto, našiosios kompiuterijos ir didžiųjų duomenų srityse

2023-02-22

Bendroji programa "Europos horizontas" (HORIZON) paskelbė atvirą kvietimą teikti paraiškas moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Tikimasi, kad pagal šį kvietimą finansuojami projektai padės spręsti technologinius uždavinius, susijusius su dirbtiniu intelektu (DI), našiaisiais kompiuteriais (HPC), didžiųjų duomenų apdorojimu ir valdymu.

Visų pirma pareiškėjų prašoma spręsti vieną iš šių uždavinių.

  • Kurti naujus ir novatoriškus produktus ir paslaugas, atsižvelgiant į pramonės ir naudotojų reikalavimus, daugiausia dėmesio skiriant programos „Copernicus“ duomenų ištekliams ir paslaugų produktams, didinti duomenų kiekį „Copernicus“ archyvuose.
  • Kurti naujus, įgalinančius, kintamo masto veiklos sprendimus ir technologijas, kad būtų gerinami programos „Copernicus“ vertės grandinės pajėgumai, veiklos rezultatai, remiama infrastruktūra:  nuo prieigos prie duomenų ir informacijos, jų aptikimo, integracijos su kitais duomenų šaltiniais ir analizės, - iki pateikimo ir taikomųjų programų.

Daugiau informacijos apie kvietimą rasite papspaudę šią nuorodą.

Finansavimas:

  • Turimas kvietimo teikti pasiūlymus biudžetas – 9 600 000 EUR.
  • Didžiausia kiekvienai paraiškai skiriama dotacijos suma yra 3 000 000 EUR.

Galutinis pateikimo terminas: 2023 m. kovo 2 d. 17.00 val. Briuselio laiku

Finansavimo informacija

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Didieji duomenys
Didelio našumo kompiuterija
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Skaitmeninis ekspertas
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacines ir komunikacines technologijos (IKT) apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos