2023-03-15
  Europos Komisija paskelbė kvietimą pagal programą „Europos horizontas“ organizuoti „Moterys TechEU“, kuria siekiama remti giliąsias technologijų inovacijas, skatinti moterų lyderystę ir skatinti moterų verslininkių bendradarbiavimą ir tinklų kūrimą giliųjų technologijų srityje.
  2023-01-30
  Pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamu projektu „Elise“ paskelbtas kvietimas MVĮ kurti DI paslaugas arba taikomąsias programas vienoje iš ELISE/ELLIS tikslinių sričių.
  2023-01-23
  Pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamas projektas „StandICT.eu“ paskelbė savo 9-ąjį atvirą kvietimą, kuriame gali dalyvauti fiziniai asmenys, pagrindinėmis daiktų interneto, debesijos ir „Edge“ temomis.
  2023-01-16
  Pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamas projektas TERMINET paskelbtė kvietimą teikti paraiškas, pagal kurį bus skiriamas finansavimas trečiųjų šalių finansinei paramai, kuri bus atrinkta keliose skaitmeninėse mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityse.