2022-09-07
  2030 m. švietimo politikos strategija yra pagrindinis dokumentas, kuriame išdėstytos 2020–2030 m. Čekijos Respublikos parengtos skaitmeninės švietimo sistemos kūrimo gairės.
  2022-08-18
  Programa „Skaitmeninė Bulgarija 2025“ siekiama modernizuoti ir padidinti pažangių IT sprendimų skaičių visose ekonomikos ir socialinio gyvenimo srityse ir skatinti skaitmeninius įgūdžius visiems.
  2022-08-18
  Ispanijos nacionaliniame skaitmeninių įgūdžių plane pateiktas veiksmų planas, kuriuo siekiama padėti piliečiams įgyti ir ugdyti skaitmeninius įgūdžius ir sudaryti palankesnes sąlygas naudotis ištekliais šiomis temomis.
  2022-08-18
  Nyderlandų skaitmeninimo strategijoje aprašyta, kaip Nyderlandai gali optimizuoti skaitmeninės transformacijos teikiamas socialines ir ekonomines galimybes.