Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: metodinė pagalba mokyklų ir viešųjų bibliotekų darbuotojų edukacinei veiklai

2024-05-07

Informacinės technologijos vaikams ir jaunimui nuo pat mažens suteikia plačias laisvalaikio, bendravimo, mokymosi, informacijos paieškos galimybes. Vos per keletą minučių internete galima surasti informaciją, pramogų ar naujų pažįstamų, todėl jaunuoliai reikšmingą savo dienos dalį praleidžia naudodamiesi išmaniaisiais įrenginiais ir internetu.

Tačiau šalia plačių galimybių, internete ir socialiniuose tinkluose galima susidurti su įvairiomis grėsmėmis. Todėl vis svarbesniu įgūdžiu tampa gebėjimas kritiškai mąstyti bei vertinti turinio internete teisingumą, tinkamai apsaugoti savo asmens duomenims, domėtis etišku elgesiu internete.

 

Bibliotekų svarba ugdant moksleivių medijų raštingumą

Moksleivių medijų raštingumo įgūdžių ugdymas prasideda šeimoje, vėliau prie to prisijungia ir mokyklos bendruomenė. Į šią ugdomąją veiklą Lietuvoje taip pat aktyviai įsitraukia ir mokyklų bibliotekų bei viešųjų bibliotekų darbuotojai, kurie suprasdami kritinio mąstymo įgūdžių ugdymo svarbą gali paįvairinti ir papildyti formaliojo švietimo pamokas.

Mokyklų bibliotekų, viešųjų bibliotekų darbuotojai, taip pat ir kiti švietėjai ugdydami vaikų bei jaunuolių kritinį mąstymą ir medijų bei informacinį raštingumą kviečiami pasinaudoti medijų raštingumo ugdymo medžiaga, kurią sukūrė asociacija „Langas į ateitį“ bei asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ bendrai įgyvendindamos projektą „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu“.

Edukacinė medžiaga paskelbta viešai svetainėje https://medijos.epilietis.eu/. Mokymų turinys suskirstytas į šešias skirtingas temas: „Saugus elgesys internete“, „Asmens duomenų apsauga ir privatumas“, „Kaip atpažinti dezinformaciją“, „Kaip atpažinti socialinę inžineriją“, „Etiškas elgesys internete“ ir „Skaitmeninė veikla“. Kiekvienai temai yra parengta po keletą užsiėmimų skirtingo amžiaus mokiniams. Edukacinėje medžiagoje daugiau orientuojamasi į praktines užduotis, kurios skatina vaikus nagrinėti problemas, ieškoti sprendimų, vertinti informaciją ir kritiškai mąstyti.

 

Surengtos medijų raštingumo edukacijos mokyklų ir viešosiose bibliotekose

Šių metų sausį projekto vykdytojai pakvietė daugiau kaip 300 bibliotekų darbuotojų dalyvauti naujai sukurtos mokymo medžiagos pristatymuose. 10-yje vykusių nuotolinių seminarų metu dalyviai išsamiai susipažino su edukacinės medžiagos turiniu bei patys išbandė įvairiausias praktines užduotis: kūrė socialinio tinklo taisykles, analizavo gilumines klastotes, vertino pateiktą turinį ir pan.

Po medžiagos pristatymo įvykęs konkursas „Kritinį mąstymą ugdykime kartu!“ sulaukė didelio dalyvių susidomėjimo. Jame dalyvavo 126 mokyklų ir viešųjų bibliotekų darbuotojai, o iš viso konkurso metu buvo suorganizuota net 419 edukacinių renginių visoje Lietuvoje, į juos įtraukiant daugiau kaip 7500 mokinių.

Projektui pasibaigus bibliotekų darbuotojai, mokytojai ir kiti švietėjai gali ir toliau naudotis parengtu edukaciniu turiniu, skelbiamu svetainėje https://medijos.epilietis.eu/. Švietėjai gali sutaupyti laiko ir pasitelkti šią medžiagą, padedančią surengti įdomius ir naudingus užsiėmimus mokyklose ir viešosiose bibliotekose visus mokslo metus.

 

Iki 2024 m. balandžio trukusį projektą „Medijų raštingumo stiprinimas bendruomenėse: kritinį mąstymą ugdykime kartu“ įgyvendino dvi asociacijos iš Lietuvos, dalyvaujančios kuriant žinių visuomenę šalyje: asociacija „Langas į ateitį“ bei asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“. Projektą finansuoja Europos žiniasklaidos ir informacijos fondas (EMIF).

Apie naujieną

Autorius
LIA
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė