Tikslas

Projektas siekia akcentuoti skaitmeninių gebėjimų svarbą ir motyvuoti bei skatinti Lietuvos visuomenę įgyti skaitmeninius gebėjimus, būtinus norint efektyviai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu ir e-paslaugomis. Siekiama padidinti naudojimąsi internetu Lietuvoje iki 84% gyventojų. Tikslinės grupės – nesinaudojantys bei mažai naudojantys IRT bus pasiekiamos aktyviai dalyvaujant 500 vietos bendruomenių ir 1200 viešosiose bibliotekose esančių interneto prieigos taškų. Iš tikslinių grupių bus atrenkami skaitmeniai lyderiai ir e-skautai, kurie galėtų tapti savanoriais viešuosiuose interneto prieigos taškuose.

Projekto rezultatai 2018 m. pabaigoje

500 skaitmeninių lyderių tinklas.

Finansavimas
Europos regioninės plėtros fondas
Data
Partneriai
Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Asociacija „Langas į ateitį“
State Regulatory Authority
Vidaus reikalų ministerija
Martyno Mažvydo biblioteka
Tikslinė grupė
Nesinaudojantys ir mažai besinaudojantys IRT