Tikslas

Siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.

Finansavimas
ES struktūrinių fondų lėšos
Organizatorius
Nacionalinė švietimo agentūra
Data
-