Tikslas

Išanalizavus esamą padėtį sukurti ir įdiegti mokymo programą, skirtą IKT žinių ir gebėjimų reikalingų profesinei veiklai rinkodaros srityje ugdymui.

Finansavimas
Erasmus+
Data
-