Nyderlandų skaitmeninimo strategijoje 2.0 nustatomi įvairūs ateinančių metų prioritetai: dirbtinis intelektas (DI), duomenų mokslas socialiniams klausimams ir ekonomikos augimui, skaitmeninė įtrauktis ir įgūdžiai, skaitmeninė valdžia, skaitmeninis junglumas, skaitmeninis atsparumas.

Skaitmeniniai įgūdžiai yra vienas iš svarbiausių prioritetų tiek darbo rinkoje, tiek plačiajai visuomenei. Šie veiksmai apima pastangas pagrindinių skaitmeninių įgūdžių, skaitmeninės įtraukties, tvarių įsidarbinimo galimybių ir mokymosi visą gyvenimą srityse, taip pat būtiną perkvalifikavimą, kad ateityje būtų išsaugoti būtini įgūdžiai ir darbo vietos.

Piliečių skaitmeniniai įgūdžiai

 • Padėti žmonėms prisitaikyti prie skaitmeninimo (skatinti ugdyti skaitmeninius įgūdžius).
 • Skaitmeninimo pasekmių išaiškinimas (skaitmeninis informuotumas).
 • Lengvesnis skaitmeninių paslaugų naudojimas visiems (valdžios paslaugų gerinimas).

Darbo jėgos skaitmeniniai įgūdžiai

 • Naujų skaitmeninių įgūdžių ugdymas atsižvelgiant į kintančias profesijas ir užduotis.
 • Bandomieji projektai, kuriuose dalyvauja mokymo ir užimtumo pagalbos tarnybos, siekiant skatinti mokymosi kultūrą MVĮ sektoriuje.
 • Individualiems poreikiams pritaikyto skaitmeninio portalo, kuriame siūlomos mokymo galimybės, tyrimas.
 • Lankstesnių suaugusiųjų švietimo programų ir individualaus mokymosi bei tobulėjimo biudžetų sudarymas.

IRT specialistų skaitmeniniai įgūdžiai

 • Įgyvendinant žmogiškojo kapitalo darbotvarkės IRT iniciatyvą, žinių institucijos, švietimo sektoriaus subjektai, vyriausybinės agentūros ir įmonės plečia IRT darbuotojų ir žinių bazę.
 • Verslo bendruomenės ir švietimo sektoriaus bendradarbiavimas įgyvendinant tokias iniciatyvas kaip technologijų paktas, žmogiškojo kapitalo darbotvarkė ir pažangiosios pramonės veiksmų programa.
 • Nuoseklaus požiūrio, kuriuo siekiama padidinti užsienio studentų gyvenimo Nyderlanduose lygį, kūrimas.

Skaitmeniniai įgūdžiai švietimo srityje

 • Mokytojai, mokyklų vadovai ir vadovai diegia inovacijas mokydamiesi vieni su kitais ir išorės subjektais.
 • Mokinių ir mokytojų skaitmeninis raštingumas.
 • Naudotojams tarnaujančius skaitmeninius mokymosi išteklius.
 • Saugi, patikima ir perspektyvi infrastruktūra.
 • Struktūrinis dėmesys švietimo skaitmeninimo etikai.

Strategy Details

Biudžetas

Viešasis individualus mokymosi ir tobulėjimo biudžetas, kurį įgyvendina UWV (Darbuotojų draudimo agentūra)

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Nyderlandai
Organizacija
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Tikslinė kalba
Olandų
Anglų
Laiko juosta / planas
Priėmimas – 2019 m. liepos mėn. 2019–2021 m. laikotarpio veiksmai
Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas

Siekdama rezultatų, vyriausybė vadovauja strategijoje nustatytiems prioritetams, bendradarbiaudama su verslininkais, mokslo bendruomene, regionų valdžios institucijomis, pilietinės visuomenės organizacijomis ir subnacionalinėmis valdžios institucijomis.

Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė