CEDEFOP – įgūdžių atitikimo priemonė

2023-02-14

CEDEFOP sukūrė informacinę priemonę, skirtą sprendimų priėmėjams, dirbantiems įgūdžių ugdymo, (aktyvios) darbo rinkos politikos ir kitose susijusiose politikos srityse. "Įgūdžių atitikimo priemonė" pateikia įvairias politikos priemones, kurias ES valstybės narės naudoja informuodamos ir formuodamos kvalifikacijos kėlimo ar kitas įgūdžių atitikimo strategijas dabarties ir ateities užimtumui. Į šias priemones įtraukti duomenys apie darbo rinkos tendencijas ir numatomą įgūdžių trūkumą.

Apie priemonę

Daugiausia dėmesio skiriama neseniai įdiegtoms pažangiausioms politikos priemonėms, kurios dažnai padeda spręsti nedarbo problemą, palengvina perėjimą į darbą, geriau atitinkantį jų gabumus ir įgūdžius, arba padeda profesiniam rengimui ir mokymui geriau prisitaikyti prie būsimų darbo rinkos pokyčių.

Be to, kas oficialiai paskelbta, ši priemonė padeda palyginti taikomus metodus ir jų pagrįstumą. Joje pateikiama išsami informacija apie faktinį planavimą, finansavimą ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimą, taip pat įžvalgos, kiek kūrybinga ir veiksminga yra konkreti politikos priemonė ir ar ji gali būti sėkmingai naudojama kitose aplinkybėse.

Informacija priemonėje suskirstyta ir pateikta taip, kad ją būtų paprasta pasiekti ir suprasti. Priemonė apima 28 šalis, kurias galima atrinkti pagal šalių grupes ir atitinkamai pagal tikslinę sritį arba politikos sritį.

Vartotojas, naršydamas po priemonę, gali pasisemti įkvėpimo, kuris padės kurti ar reformuoti į ateitį orientuotą įgūdžių derinimo politiką ir praktiką savo šalyje ar regione.

Mokymo informacija

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Asmeniniai įgūdžiai ir tobulėjimas
Darbo organizavimas
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Metodika

Įgūdžių atitikimo priemonė

Organizacija
Skaitmeninio ištekliaus tipas
Kita mokymo medžiaga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Tikslinė kalba
Anglų
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų